July 14, 2024

Bhavana Tv

Its Your Channel

GULBARGA

ಕಲಬುರ್ಗಿ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಕ್ತ ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿ...

error: