November 25, 2023

Bhavana Tv

Its Your Channel

ಗೋಲ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಶನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಕಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಗೋಲ್ ಉತ್ಸವ ೨೦೨೦ ಇದೇ ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ ೬ ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಡೈರಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ರಾವ್...

ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮಾತೃವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಟ್ಕಳ ಗೊರಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ...

ಕೆಲವು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಭಾರೀ ತುರುಸಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಹಕಾರಿ ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಮೂರು...

error: